یدکى ماشین :

99/11/14

عایق حرارتى ٤٠٥ معمولى

قیمت : 310,000 ریال 

عایق حرارتى ٤٠٥ یورو٤

قیمت : 310,000 ریال

 

99/11/14

رینگ موتور پژو ٢٠٠٠ پرفکت

قیمت : 3,500,000 ریال 

رینگ موتور پیکان ٠٣٠ ریک ژاپن

قیمت : 6,100,000 ریال 

رینگ موتور ٤٠٥ ریک ژاپن

قیمت : 2,700,000 ریال

 

99/11/14

پمپ بنزین کامل ٢٠٦ شرکتى 

قیمت : 4,800,000 ریال 

پمپ بنزین پژو ٢٠٠٠

قیمت : 1,550,000 ریال 

مغزى پمپ بنزین ال نود mwh

قیمت : 1,550,000 ریال

 

99/11/14

تسمه تایم ٢٠٦ تیپ پنج اورجینال 

قیمت : 4,200,000 ریال 

چدنى اگزوز ٢٠٦ تیپ پنج شرکتى

قیمت : 2,750,000 ریال

 

99/11/14

استپر موتور ٤٠٥ کروز

قیمت : 1,850,000 ریال

شیلنگ خرچنگى ٤٠٥ تکسوز ایساکو 

قیمت : 840,000 ریال

 

99/11/14

بوش پیستون ٤٠٥ فرانس موتور

قیمت : 25,800,000 ریال 

تسمه دینام ٤٠٥ دایکو شرکتى 

قیمت : 1,320,000 ریال

 

99/11/14

قفل سویئچ کامل ٤٠٥ نصیرى 

قیمت : 2,760,000 ریال 

بلبرینگ کولر ٤٠٥

قیمت : 700,000 ریال

 

99/11/14

کمک فرمان ٤٠٥ سیال نیرو 

قیمت : 2,250,000 ریال 

قیفى گریبکس ٤٠٥

قیمت : 310,000 ریال

توپى چرخ عقب ٤٠٥ abs 

قیمت : 3,100,000 ریال

 

99/11/14

کوئل زیمنس بهرام 

قیمت : 2,820,000 ریال 

درب دلکو ٢٠٠٠

قیمت : 900,000 ریال

 

99/11/14

سنسور دور موتور ساژم سامفر

قیمت : 820,000 ریال 

چسب حرارتى ویکتور رنز

قیمت : 690,000 ریال

 

99/11/14

لوله فلزى اوئل ماژول ef7

قیمت : 1,270,000 ریال 

زنجیر تایم وسفت کن پیکان HPC

قیمت : 3,050,000 ریال

 

99/11/14

دیسک صفحه پراید عظام

قیمت : 6,100,000 ریال 

میل سوپاپ XUM ایساکو 

قیمت : 4,500,000 ریال