پخش لوازم یدکی محمدخانی

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: آفتا مات چراغ پیکان CBCOشیشه ای

۴۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: افتامات بوق ۴فیش ای ام تی 

۱۷۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: غلطک ۴هرزگرد۴۰۵کامل 

۱۳۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: غلطک هرزگرد۲۰۶کامل 

۱۰۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: افتامات دینام پیکان ای ام سی 

۴۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: افتامات دینام اردی HPC

۹۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: اویل پمپ پیکان انژکتور اطلس 

۱۸۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: اهرم ترمزدستی پیکان ایران مکانیک 

۳۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ ۱۴۱امدبل شیاردار

۹۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ چرخ جلو پیکا نBW

۵۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ۱۱۷۴۹دلیفر

۲۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ تایم ۲۰۶ تیپ۵ ثابت

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ چرخ جلوپرایدجدید هرینتون ۱۴۱

۹۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ تایم ۲۰۶ساعتی 

۱۴۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ ۶۲۰۲دلیفر

۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ تایم سمندملی واسپور 

۸۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ کلاچ پرایدایرانی

۶۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ ۶۰۰۶وسط پلوس ۴۰۵ دلیفر

۲۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ ته میل لنگ پیکان هندی

۱۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ چرخ جلو۲۰۶دلیفر 

۱۱۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ سرکمک ۴۰۵ SNRچینی

 

۴۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بوش پایه کمک ۴۰۵

۱۰۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بلبرینگ کلاچ پیکان هانتر

۱۱۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بوش شاطون پیکان بوش ایران 

۶۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بوش طبق لندوری پیکان ای ام تی 

۳۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بوق ۲۰۶ کیکر 

۷۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بوش شاطون روا بوش ایران 

۶۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: بوق پرایدهمت 

۳۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پایه برف پاکن پیکان انژکتور

۱۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پایه برف پاکن ۴۰۵ 

۲۶۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پایه برف پاکن پراید 

۱۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پایه برف پاکن پیکان کاربرات

۱۶۵۰۰۰

 

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: مغزی پمپ بنزین پراید فرانتک

۱۴۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پایه دینام پیکان یوگوسلاو 

۸۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پمپ بنزین بیرون باک۴۰۵بوش 

۳۵۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پمپ ابپاش بی سیم Smart ۴۰۵

۴۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پمپ ترمز پیکان بامخزن مسترموتور 

۲۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پولک اب پیکان اصفهان 

۵۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پولک اب پرایداصفهان

۴۴۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۵۶۵ دینام ۲۰۶تیپ۲ HPC

۱۱۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۵۶۵ دینام ۲۰۶تیپ۲ CBCO

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۵۶۸ رایکالتون 

۱۳۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۶۶۵دینام ۴۰۵ CBC0

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۶۶۵دینام ۴۰۵ ابتی بلت

۱۴۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۵۷۵دینام ۲۰۶تیپ۵ CBCO

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۵۷۵دینام ۲۰۶تیپ ۵ HPC

۱۱۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۱۶۶۵دینام ۴۰۵ HPC

۱۱۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۸۳۵دینام پیکان CBC0

۲۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۸۳۵دینام پیکان نامیانگ

۱۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه ۸۸۵ابتی بلت المان

۴۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم ۲۰۶ابتی بلت المان 

۱۷۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم ۲۰۶تیپ۵ ابتی بلت المان 

۳۴۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم پراید CBCO

۷۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم ۴۰۵ابتی بلت المان 

۱۷۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم پراید میتسوبیشی

۱۰۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پیچ ومهره شاطون پیکان فدرال 

۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پیکان فدرال 

۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: پیچ ومهره تنظیم سوپاپ پراید فدرال

۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: ترموستات

پیکان ۷۸ ۲۷۷۰۰۰

پیکان۸۲ ۲۷۷۰۰۰

پژو۷۵ ۲۹۳۰۰۰

پژو۸۳ ۲۹۳۰۰۰

پراید۷۶ ۲۷۷۰۰۰

پراید۸۲ ۲۷۷۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم پراید ابتی بلت 

۱۳۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: ترموستات ۲۰۶ ۸۳

۴۳۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه دینام پراید ۸۹۰بوش

۲۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تسمه تایم ۴۰۵اعظام 

۱۲۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: توپی چرخ جلو۲۰۶ای تی سی 

۶۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: توپی چرخ جلوپرایدقدیم هرینتون 

۶۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: توپی سرکمک سمندملی

۶۵۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تیغه پراید هرینتون 

۳۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: تیغه۴۰۵MAX

۳۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: جعبه فرمان پرایدجنرال موتور

۳۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: چکمه ای بغل یاتاقان ۴۰۵

۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: چکش برق پیکان فدرال 

۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: خارالنگویی پیکان فدرال 

۳۸۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: چهار شاخه فرمان اردی طوس

۴۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: خارموشکی فدرال پیکان 

۳۲۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: هلالی کارتل پراید 

۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: درب روغن پیکان افرا 

۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: درب رادیات۴۰۵با باپارت

۱۶۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: درب دلکو پراید فال 

۲۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: درب رادیات پراید بابا پارت پلیمری

۸۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: درب دلکو پیکان فال 

۲۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: درب منبع انبساط ۲۰۶ باباپارت

۱۴۷۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دستگیره ثابت پیکان 

۱۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دسته راهنما ۴۰۵ HPC

۱۳۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دسته راهنما سمندHPC

۱۴۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دستگیره داخل پیکان 

۲۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دسته راهنما پرایددیاکو 

۲۰۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دسته موتورشماره۲پراید WRT

۳۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دستگیره بالابرپیکان 

۲۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دلکو پیکان MVH 

۳۲۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دنده برنجی پیکان NRB

۱۶۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دیسک و صفحه ۴۰۵ MWH

۸۶۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دیسک و صفحه رانا اعظام 

۱۳۹۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دیشلی پراید طرح ایس 

۹۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دیسک وصفحه ۴۰۵طوس

۷۹۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: دیشلی کامل پیکان هندی 

۱۷۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زنجیر سفت کن پیکان Delitex 

۱۲۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زغال استارت۴۰۵اعظام 

۵۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: رینگ پرایداستانداردکیک 

۱۵۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زبانه درب پیکان 

۱۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زنجیر موتور و سفت کن دلیتکس 

۲۱۰۰۰۰۰

 

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زنجیر موتور پیکان فای 

۳۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زنجیر سفت کن پیکان CBS

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زه دورچراغ پیکان کوشان عقب 

۲۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سرپلوس پراید۲۰ای اس CBCo

۲۳۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: زه دورچراغ پیکان جلو

۲۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: ساچمه گیربکس پیکان درشت

۱۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: ساچمه گیربکس پیکان ریز

۱۴۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سرپلوس۲۰ای بی اس فرانتک 

۲۴۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سنسورکیلومتر ۴۰۵سفیددلیفر

۳۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سنسور کیلومتر روا دلیفر

۳۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سنسور دورموتورپرایدساژم قهوه ای 

دلیفر

۵۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سنسور میل سوپاپ پرایدساژم دیناپارت

۴۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سنسورکیلومترپراید دلیفر 

۳۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوزن انژکتور۴۰۵گرین 

۱۷۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوزن کاربرات پیکان اتوماتیک فال

۱۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوزن مرواست کامل پیکان 

۲۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوکت رله فن ۴۰۵ سیم خودرویی

۱۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوکت دوفیش همه کاره 

۴۲۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوکت سه شاخه پشت چراغ 

۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سوکت ۳فیش همه کاره 

۷۲۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سه شاخه ۱۹و۲۰ای بی اس پراید 

۵۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سیلندر چرخ عقب روا

۳۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: سیلندر چرخ عقب پراید 

۲۷۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شمع تک پلاتین ابی ای ام تی 

۲۰۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شمع کاربرات مشکی ای ام تی 

۱۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیلنگ کلاج دومداره پیکان جدید 

۱۵۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیلنگ چرخ جلوپیکان 

۳۰۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شمع اکیوم LZ58 

۳۳۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیربخاری پیکان لوکاس 

۲۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیلنگ چرخ جلوپراید 

۳۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیلنگ منبع انبساط۲۰۶

۱۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیلنگ چرخ جلو۴۰۵

۳۴۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شمع ۲پلاتین ای ام تی قرمز

۲۰۷۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: غلطک هرزگرد۲۰۶ همزه

۲۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: شیلنگ منبع انبساط ۲۰۶تیپ۵

۲۴۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: غلطک هرزگرد۴۰۵ 

۱۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: قفل صندوق پیکان نصیری 

۳۳۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: فولی واترپمپ پیکان دناقطعه 

۳۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: فولی سرمیل لنگ ۴۰۵ WRT 

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: قیفی گیربکس ۴۰۵دنا قطعه 

۳۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۱۹:۵۲] Mohamad: کلید ۱و۲پل پراید ایرانی ۱۳۲

۲۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: کویل پراید زیمنس ای ام تی 

۲۸۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: کمک جلوپیکان فرانتک

۳۳۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: کویل سمندملی دلیفر 

۱۹۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لامپ ۳خارپراید لیتک 

۲۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: کویل کاربرات پیکان CBCO

۱۵۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: گردگیرپلوس پراید WRT

۱۰۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوازم لاکیداصلی

۵۵۰ پیکان ۷۵۰۰۰

۵۴۷اردی ۷۵۰۰۰

۵۵۰پیکان ای بی اس ۸۰۰۰۰

۲۶۱۵چرخ جلوپیکان ۱۱۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لاستیک تیغه پراید 

۱۶۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوازم اردی ای بی اس ۵۴۷نلسون

۷۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوازم کلاچ دومداره پیکان مسترموتور 

۱۱۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوازم ترمزدومداره مسترموتور

۹۹۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مقاومت فن ۲۰۶پویش

۱۱۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوله روغن ریز۴۰۵جنس درجه یک 

۹۰۰۰۰

 

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوله ترمزچرخ عقب پیکان کوتاه 

۶۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوله ترمزچرخ عقب پیکان بلند

۷۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: میل دنده زیرپیکان فدرال 

۲۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مهره حرارتی پرایدسانکی 

۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مگنت پرایدبدون سیم روستر 

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوزپیکان پی جی ای 

۱۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: میل واشردیشلی پیکان فدرال 

۱۸۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوزپیکان 

۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوزپراید 

۴۴۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوز۴۰۵

۲۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندر۴۰۵اورجینال 

۱۲۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرپیکان AMT 

۴۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرپیکان PGI

۳۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرپیکان طرح یوگوسلاو 

۴۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرروافلزی

۵۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرگلویی کامل ۴۰۵ویدا

۱۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرگلویی پراید ۳پیچ

۲۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرگلویی۲پیچ 

۲۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واترپمپ ۲۰۶تیپ۵بی اسکو 

۱۷۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرکله گاوی پیکان 

۲۲۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مهره همه کاره چهارفصل CBS

۳۴۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مغزی بوش پراید

۱۲۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واترپمپ ۴۰۵ GMB ژاپن

۲۱۵۰۰۰۰

 

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوله ترمزچرخ عقب پیکان کوتاه 

۶۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: لوله ترمزچرخ عقب پیکان بلند

۷۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: میل دنده زیرپیکان فدرال 

۲۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مهره حرارتی پرایدسانکی 

۷۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مگنت پرایدبدون سیم روستر 

۸۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوزپیکان پی جی ای 

۱۱۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: میل واشردیشلی پیکان فدرال 

۱۸۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوزپیکان 

۹۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوزپراید 

۴۴۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشربغل اگزوز۴۰۵

۲۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندر۴۰۵اورجینال 

۱۲۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرپیکان AMT 

۴۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرپیکان PGI

۳۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرپیکان طرح یوگوسلاو 

۴۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرسرسیلندرروافلزی

۵۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرگلویی کامل ۴۰۵ویدا

۱۸۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرگلویی پراید ۳پیچ

۲۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرگلویی۲پیچ 

۲۵۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واترپمپ ۲۰۶تیپ۵بی اسکو 

۱۷۵۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واشرکله گاوی پیکان 

۲۲۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مهره همه کاره چهارفصل CBS

۳۴۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: مغزی بوش پراید

۱۲۲۰۰۰۰

[۱/۲۸،‏ ۲۰:۰۰] Mohamad: واترپمپ ۴۰۵ GMB ژاپن

۲۱۵۰۰۰۰