یدکى خودرو 

99/11/19

🔵درب رادیاتور ٤٠٥ دیناپارت

قیمت : 265,000 ریال 

🔵درب رادیاتور پیکان شرکتى 

قیمت : 195,000 ریال

 

99/11/19

🔵سرپلوس ٢٠ پراید معمولى عظام 

قیمت : 2,500,000 ریال 

🔵سرپلوس ٢٢ خاروسط ٤٠٥ شتابکار

قیمت : 2,950,000 ریال

 

99/11/19

🔵کاسه نمد ته میلنگ ٤٠٥ پهن ویژن

قیمت : 1,152,000 ریال 

🔵کاسه نمد میل سوپاپ ٤٠٥ ویژن

قیمت : 580,000 ریال 

🔵لاستیک سوپاپ سمند ef7 ویژن

قیمت : 3,390,000 ریال

 

99/11/19

🔵لنت جلو ٤٠٥ تکستار شرکتى 

قیمت : 3,000,000 ریال 

🔵لنت جلو ٤٠٥ LPR شرکتى

قیمت : 1,920,000 ریال 

🔵لنت جلو ٤٠٥ EMCO شرکتى

قیمت : 2,300,000 ریال

 

99/11/19

🔵دنده برنجى پیکان والتون

قیمت : 2,200,000 ریال 

🔵چهار شاخ گاردن پیکان شرکتى 

قیمت : 680,000 ریال 

🔵اوئل پمپ پیکان شرکتى

قیمت : 1,950,000 ریال

 

99/11/19

🔵میل سوپاپ XUM

قیمت : 3,000,000 ریال 

🔵میل موجگیر ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 450,000 ریال 

🔵کمک فرمان ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 3,450,000 ریال

🔵بوش پیستون ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 7,500,000 ریال

 

99/11/19

🔵اوئل پمپ تیپ پنج شرکتى

قیمت : 2,450,000 ریال

 

99/11/19

🔵شمع تک پلاتین بوش روس

قیمت : 235,000 ریال