یدکى خودرو 

99/11/21

سرسیلندر ٤٠٥ لخت شرکتى کد٣٠٤

قیمت : 21,000,000 ریال 

سرسیلندر کامل ٤٠٥ عظام 

قیمت : 28,500,000 ریال 

سرسیلندر کامل ٤٠٥ بشل

قیمت : 26,000,000 ریال

سرسیلندر کامل تکسوز ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 28,700,000 ریال

 

99/11/21

واشر سرسیلندر ٤٠٥ مسى

قیمت : 2,750,000 ریال 

واشر سرسیلندر ٤٠٥ مولتى کیک

قیمت : 2,630,000 ریال

 

99/11/21

واشر سرسیلندر روآ سال جعبه کاهى 

قیمت : 750,000 ریال 

واشر سرسیلندر ٤٠٥ فرانس موتور

قیمت : 2,100,000 ریال

 

99/11/21

سیخ گژ ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 95,000 ریال 

لوله روغن ریز ٤٠٥ شرکتى 

قیمت : 235,000 ریال 

شیلنگ بخارى بلند ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 735,000 ریال

 

99/11/21

سوپاپ ٤٠٥ ساوه 

قیمت : 3,000,000 ریال 

سوپاپ تیپ پنج ساوه 

قیمت : 5,900,000 ریال 

سوپاپ ef7 ساوه

قیمت : 6,800,000 ریال 

سوپاپ پراید معمولى ساوه 

قیمت : 2,300,000 ریال 

سوپاپ پراید یورو٤ ساوه 

قیمت : 2,400,000 ریال

 

99/11/21

لاستیک سوپاپ روآ سال cbs

قیمت : 380,000 ریال 

لاستیک سوپاپ پیکان جدید cbs

قیمت : 370,000 ریال

 

99/11/21

بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ MWH

قیمت : 1,730,000 ریال 

بلبرینگ چرخ جلو ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/21

مغزى پمپ ٢٠٦ MWH

قیمت : 1,550,000 ریال 

مغزى پمپ پراید mwh

قیمت : 1,600,000 ریال

 

99/11/21

واتر پمپ زانتیا ٢٠٠٠

قیمت : 3,750,000 ریال 

بوش پیستون زانتیا ١٨٠٠ ne 

قیمت : 15,000,000 ریال 

پیستون زانتیا ٢٠٠٠

قیمت : 5,700,000 ریال

 

99/11/21

اوئل پمپ ef7 شرکتى

قیمت : 2,250,000 ریال 

میلنگ ef7 شرکتى

قیمت : 8,300,000 ریال 

میل سوپاپ ef7 

قیمت : 2,600,000 ریال 

هواکش کامل ef7 شرکتى

قیمت : 1,170,000 ریال

 

99/11/21

اوئل پمپ پیکان شرکتى 

قیمت : 1,970,000 ریال 

استپر پراید پیکان کروز 

قیمت : 1,900,000 ریال 

میلنگ پیکان عظام 

قیمت : 6,600,000 ریال

 

99/11/21

پایه دسته موتور گرد کامل ٢٠٦

قیمت : 1,520,000 ریال 

موتور فن کامل ٢٠٦ شرکتى

قیمت : 3,850,000 ریال

 

99/11/21

واتر پمپ ٢٠٦ تیپ پنج شرکتى

قیمت : 2,800,000 ریال 

وایرشمع ٢٠٦ تیپ پنج والئو 

قیمت : 380,000 ریال 

پایه فیلتر روغن206 کامل

قیمت : 3,400,000 ریال

 

99/11/21

شیشه بالابر عقب دستى ٤٠٥ ابرى

قیمت : 1,050,000 ریال 

میلنگ ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 7,700,000 ریال 

پیچ نیم رزوه ٤٠٥ شرکتى

قیمت : 172,000 ریال 

پوسته جعبه فرمان ٤٠٥ 

قیمت : 2,350,000 ریال

 

99/11/21

تسمه ١٢٥٣ دانگیل کره 

قیمت : 1,140,000 ریال 

شمع اکیوم LZ فرانسه

قیمت : 340,000 ریال

 

99/11/21

لنت جلو ال نود تکستار شرکتى

قیمت : 3,600,000 ریال 

سرپلوس ٢٠ abs پراید عظام 

قیمت : 2,650,000 ریال