لیست کاسه نمد پیکان CBS

 

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

کاسه نمد عقب گیربکس دولب قرمز و مشکی

12.400

کاسه نمد عقب میل لنگ دولبه قرمزو مشکی

27.500

کاسه نمد جلو گیربکس دولبا قرمز و مشکی

8.800

کاسه نمد جلو میل لنگ دولبه قرمز و مشکی 

12.400

کاسه نمد جلو میل لنگ مشکی یک لبه

12.400

کاسه نمد جلو گیربکس پهن قرمز و مشکی

9.400

کاسه نمد چرخ جلو دولبه قرمز و مشکی

7.600

کاسه نمد پینیون دولبه قرمز و مشکی

12.400

کاسه نمد پینیون اریسان 

15.300

کاسه نمد فرمان پیکان

6.100

کاسه نمد کمک مدل پایین

2.500

کاسه نمد کیلومتر پیکان

5.400

کاسه نمد ماهک۶دنده

8.500

کاسه نمد عقب گیربکس ۶دنده

9.400

کاسه نمد جلو گیربکس ۶دنده

26.900

کاسه نمد عقب گیربکس ۱۶۰۰

12.000

کاسه نمد عقب گیربکس اهنی۱۶۰۰

9.300

کاسه نمد پینیون تویوتایی

17.000

کاسه نمد چرخ عقب و پلوس اریسان

14.000

کاسه نمد پینیون ارژانتینی سبز

21.500

کاسه نمد پینیون ترکیه

6.300

کاسه نمد جعبه فرمان اردی

66.500

کاسه نمد جلو گیربکس ۱۶۰۰

10.000

کاسه نمد عقل گیربکس روا و اردی

17.000

کاسه نمدکاور تقسیم دنده اردی

7.000

لاستیک سوپاپ ۱۶۰۰سبز و قرمز

37.000

لاستیک سوپاپ دو فنره قرمز و مشکی

34.000

لاستیک سوپاپ تک فنره

34.000

لاستیک سوپاپ انژکتوری

38.800

لاستیک کاربراتور قرمز و مشکی

8.200

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ

8.600

افتامات چراغ تایوانی

58.000

چهارشاخ گاردان پیکان

58.000

لیست کاسه نمد پراید CBS

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

کاسه نمد اویل پمپ پراید قرمز و مشکی

9.800

کاسه نمد پلوس پراید قرمز و مشکی

11.100

کاسه نمد چرخ جلو پراید بزرگ لبه دار قرمزومشکی

12.000

کاسه نمد چرخ جلو پراید کوچک بی لبه قرمز و مشکی

11.100

کاسه نمد چرخ عقب پراید اهنی قرمز و مشکی

10.500

کاسه نمد شفت پراید قرمز و مشکی

9.400

کاسه نمد قیفی دسته دنده پراید قرمز و مشکی

10.700

کاسه نمد میل سوپاپ قرمز و مشکی

9.400

کاسه نمد جعبه فرمان قرمز و مشکی

9.800

لاستیک سوپاپ پراید

37.000

کاسه نمد ماهک دنده پراید

7.050

کاسه نمد عقب میل لنگ پراید قرمز و آبی

28.000

پیچ و مهره تنظیم سوپاپ پراید

8.700

سوزن مصرفی ۷۵ الی ۱۴۵

50.100

لوازم کاربراتور پراید

 

لوازم چرخ جلو پراید

35.000

لوازم چرخ عقب پراید

15.900

لوازم نیمه کامل ترمز پراید

19.900

لوازم کامل ترمز پراید

74.500

مهره حرارتی

41.000

پیچ و مهره شاتون

12.050

نیمه لوازم کاربراتور

31.500

لاستیک سوپاپ ریو 

102.000

لاستیک سوپاپ پراید یورو۴

84.500

کایه نمد میل سوپاپ ریو

19.300

کاسه نمد شفت ریو

19.300

کاسه نمد پلوس ریو

لیست کاسه نمد پژو CBS

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

کاسه نمد کاور دسته دنده RD

6.800

کاسه نمد ماهک تقسیم دنده405

17.100

کاسه نمد پلوس بزرگ405

28.200

کاسه نمد پلوس کوچک 405

25.700

کاسه نمد جلو میل لنگ 405

44.000

کاسه نمد جلو گیربکس 405

16.000

کاسه نمد عقب میل لنگ پهن405

84.000

کاسه نمد عقب میل لنگ باریک405

84.000

کاسه نمد عقب میل لنگ 206

84.000

کاسه نمد ژامبون 206

16.100

کاسه نمد جعبه فرمان 405

24.700

کاسه نمد جعبه فرمانRD

66.000

کاسه نمد میل سوپاپ 405

18.300

کاسه نمد عقب گیربکس ROR&RD

17.000

کاسه نمد ماهک206

7.050

کاسه نمد جعبه فرمان 206

24.500

کاسه نمد پلکس کوچک405طرح اصلی دورنگ

29.450

کاسه نمد پلوس بزرگ405طرح اصلی دورنگ

29.450

لاستیک سوپاپ 405

37.000

لاستیک سوپاپ 206تیپ2

49.900

لاستیک سوپاپ سمندEF7

21.400

لاستیک سوپاپ 206تیپ۵

85.000

لاستیک سوپاپ جدید سمند

38.100

کاسه نمد لبه دار گیربکس206

10.200

کاسه نمد پلوس کوچک 206

25.900

کاسه نمد پلوس بزرگ206

28.30

اسه نمد پلوس کوچک وبزرگ 206هردست

54.000

کاسه نمد میل سوپاپ 405

12.700

کاسه نمد میل سوپاپ206

14.200