قیمت ها👇

برلیانس 

واتر پمپ ٣٣٠ 

345000

بلبرینگ چرخ جلو ٣٣٠ 

190000

بلبرینگ چرخ جلو ٢٣٠ 

240000

تیغه برف پاکن برلیناس 

100000

براکت برلیانس 

45000

بوش طبق بزرگ سری ٣٣٠ 

45000

بوش طبق کوچک سری ٣٣٠

40000

میل موجگیر سری ٣٣٠ 

85000

قرقری فرمان سری ٣٣٠ 

90000

سیبک طبق سری ٣٣٠

140000

زنجیر تایم 

700000

 

سفارش @yadakme2

#برلیانس_h330 

#برلیانس