لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۷ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

پخش درب رادیاتور

🔺🔻درب رادیات رویش🔻🔺

 

با ضمانت💯

 

 

#رویش💛

#رویش💛

#رویش💛

 

 

 

پیکان ۱۴۵۰۰۰ ریال✅

پراید فلزی ۱۱۶۰۰۰ ریال ✅

پراید پلیمری ۱۰۶۰۰۰ ریال✅

پژو ۴۰۵ ۱۹۲۰۰۰ ریال ✅

⚠️⚠️واتر پمپ TRM⚠️⚠️

 

 

 

پراید ۱۳۰۰۰۰۰ ریال 💠___

پیکان ۱۲۰۰۰۰۰ ریال💠___

پژو ۱۴۰۰۰۰۰ ریال 💠___

 

 

⚠️⚠️واتر پمپ سه کوه⚠️⚠️

 

پراید ۱۷۰۰۰۰۰ ریال 💠___

پیکان ۱۵۰۰۰۰۰ ریال 💠___

پژو ۱۸۵۰۰۰۰ ریال 💠___

دستگیره داخل پیکان #کوشان

 ۳۱۰۰۰۰ریال❤️

 

دستگیره شیشه بالابر پیکان #TAK

 ۲۴۰۰۰۰ ریال❤️

 

دستگیره ثابت پیکان #کوشان

 ۱۶۰۰۰۰ ریال❤️

 

زه دور چراغ پیکان #کوشان

۳۲۰۰۰۰ ریال❤️

 

زبانه فنر دار پیکان #کوشان

۱۵۵۰۰۰ ریال❤️

#پژو

 

درب سوپاپ پژو مژده وصل٣٢٠٠٠٠

٥عددی

 

#پراید                                                   

 

تودری ١٣١کامل روزبه ٣٠٠٠٠٠

 

 

 

#پیکان

کمک جلو پیکانKDS ٣٨٥٠٠٠

⚠️⚠️واتر پمپ TRM⚠️⚠️

 

 

 

پراید ۱۳۰۰۰۰۰ ریال 💠___

پیکان ۱۲۰۰۰۰۰ ریال💠___

پژو ۱۴۰۰۰۰۰ ریال 💠___

 

 

⚠️⚠️واتر پمپ سه کوه⚠️⚠️

 

پراید ۱۷۰۰۰۰۰ ریال 💠___

پیکان ۱۵۰۰۰۰۰ ریال 💠___

پژو ۱۸۵۰۰۰۰ ریال 💠___

دستگیره داخل پیکان #کوشان

 ۳۱۰۰۰۰ریال❤️

 

دستگیره شیشه بالابر پیکان #TAK

 ۲۴۰۰۰۰ ریال❤️

 

دستگیره ثابت پیکان #کوشان

 ۱۶۰۰۰۰ ریال❤️

 

زه دور چراغ پیکان #کوشان

۳۲۰۰۰۰ ریال❤️

 

زبانه فنر دار پیکان #کوشان

۱۵۵۰۰۰ ریال❤️

#پژو

 

درب سوپاپ پژو مژده وصل٣٢٠٠٠٠

٥عددی

 

#پراید                                                   

 

تودری ١٣١کامل روزبه ٣٠٠٠٠٠

 

 

عایق حرارت گیر ۴۰۵

⚠️کارتنی۳۱۵۰۰۰ ریال⚠️

 

عایق حرارت گیر ۴۰۵ یورو ۴ 

⚠️کارتنی۳۱۵۰۰۰ ریال⚠️

#پراید_کاسه نمد_CBS

 

 

کاسه نمد اوئل پمپ ١٢٠٠٠

کاسه نمد پلوس١٣٠٠٠

کاسه نمد چرخ جلو١٣٥٠٠

کاسه نمد چرخ عقب ١١٥٠٠

کاسه نمد شفت ١١٠٠٠

کاسه نمدمیل تعویض دنده١٢٥٠٠

کاسه نمد میل سوپاپ ١١٥٠٠

کاسه نمد ساق سوپاپ ٤٢٠٠٠

کاسه نمد ته میل لنگ ٣٢٠٠٠

 

 

#ریو_کاسه نمد_CBS

 

 

کاسه نمد میل سوپاپ ٢٣٠٠٠

کاسه نمد شفت ٢٣٠٠٠

کاسه نمد پلوس ٣٥٠٠٠

 

 

#پژو٤٠٥_کاسه نمد_CBS

 

 

کاسه نمد میل سوپاپ ١٤٠٠٠

کاسه نمد ساق سوپاپ ٤٢٠٠٠

کاسه نمد میل سوپاپ ٢٢٠٠٠

کاسه نمد ته میل لنگ٩٣٠٠٠

کاسه نمد اوئل پمپ ٤٩٠٠٠

کاسه نمد پلوس ٣١٠٠٠

کاسه نمد میل تعویض دنده ١٩٠٠٠

 

افر ویژه محصولات عظام با قیمت هاى بینظیر در سطح بازار

 

کمک پراید عظام فقط و فقط و فقط ٢٩٤٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پراید عظام ٦٣٤٠٠٠٠ریال

 

موتور فن٤٠٥ خاری عظام٢٣٩٠٠٠٠ریال

 

واترپمپ پراید عظام ١٧٧٠٠٠٠ریال

 

سه شاخه پلوس پراید ٢٠ خار عظام ٦١٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٦٨٠٠٠٠ریال

 

تمام پیستون هاى روا عظام فقط و فقط ٤٧٥٠٠٠٠ریال

 

تمام پیستون هاى پیکان عظام فقط و فقط ٤٦٥٠٠٠٠ریال

 

تمام پیستون هاى پراید عظام فقط و فقط ٢٥٠٠٠٠٠ریال

 

کویل سمند ملی عظام٢٥٠٠٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ٤٠٥ عظام ٣٦٢٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب پراید وانت عظام٢٩٥٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو٢٠٦ عظام ٤٢٨٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ال٩٠عظام ٣٨٠٠٠٠٠ریال

 

تمام پیستون پراید یورو٤ عظام فقط ٣٠٥٠٠٠٠ریال

 

کمک تیبا عظام ٣٦٥٠٠٠٠ریال

 

پیستون پراید HP + گازسوز قلبى عظام فقط ٣٠٥٠٠٠٠ریال

 

موتور فن پراید ٢ دور عظام ٢٤٢٠٠٠٠ریال

 

شاتون روا سال عظام ١٥٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو سمند عظام ٤٦٥٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون٤٠٥ جدید جاسوپاپ دار عظام ٦٥٩٠٠٠٠ریال

 

واتر پمپ پیکان عظام ١٨٢٠٠٠٠ریال

 

شاتون ٤٠٥ عظام ١٣٠٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون٤٠٥معمولى عظام ٦٥٩٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج پیکان عظام ٨٤٥٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب سمند عظام ٣٦٢٠٠٠٠ریال

 

کمک عقب ٢٠٦ عظام ٣٨٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج تیبا عظام ٩٩٩٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو ال٩٠ عظام ٤٣٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ساینا٢١٥ عظام ١٠٩٩٠٠٠٠ریال

 

پیستون سمند ملی عظام ٦٤٥٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج رانا عظام ١٢٦٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ١٢٦٠٠٠٠٠ریال

 

کیت کلاج روا عظام ٨٥٠٠٠٠٠ریال

 

کویل ٢٠٦ تیپ٥ والئو عظام ١٢٥٠٠٠٠٠٠ریال

 

بوش و پیستون ٢٠٦ تیپ٢ عظام ٧٤٠٠٠٠٠ریال

 

سرپلوس ٢٠٦ تیپ٥ عظام ٣٣٠٠٠٠٠ریال

 

کمک جلو پیکان ایندامین٣٥٥٠٠٠٠ریال

#طوس

 

💢چهار شاخه پیکان

 

 تعداد محدود 

❗️به همراه صورت فروخته میشود❗️

 

✅پخش درب فیلتر روغن206

 

 

💥💥آلمینومی و پلیمری 💥💥

 

❗️❗️با ضمانت بی قید و شرط

زیر قیمت بازار❗️❗️

#hpc

 

💢بوش شاتون و بوش میل سوپاپ پیکان 

 

💥200000💥

 

#اینه #پیکان #باردو

💥70000💥

 

#اینه #پراید 

💥36000💥

با ضمانت

#پیکان

کمک جلو پیکانKDS ٣٨٥٠٠٠

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۸ ارديبهشت ۰۰ ، ۱۵:۴۶ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

نظرات  (۰)

فرم ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">

درباره سايت

 • فروش لوازم یدکی عمده پراید و پژو لیست قیمت

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

آخرين عناوين

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

فروش لوازم یدکی عمده پراید و پژو لیست قیمت

قیمت فروش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: شنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۰، ۱۰:۴۷ ب.ظ
 • قدرت گرفته از یدک بازار