لیست کامل تلگرام
سفارش واتساپ
>
شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ

جستجوی قطعه مورد نظر در کادر زیر

 

یاتاقان پراید

 

تا زمان اتمام موجودى ها به قیمت زیر فى بازار توزیع میگردد

 

یاتاقان استاندارد پراید ایران فقط و فقط ۲۰۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۲۵ پراید ایران فقط و فقط ۲۲۰۰۰۰۰ ریال

ب

یاتاقان ۵۰ پراید ایران فقط ‌و فقط ۳۳۰۰۰۰۰ ریال

 

متحرک استاندارد پراید ایران فقط و فقط ۹۸۰۰۰۰ ریال

 

متحرک ۷۵ پراید ایران فقط و فقط ۱۱۰۰۰۰۰ ریال

 

ثابت ۵۰ پراید ایران فقط و فقط ۱۶۵۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان پراید استاندارد ایران فقط و فقط ۴۵۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۵۰ پراید ایران فقط و فقط ۲۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان استاندارد روا ایران فقط و فقط ۳۲۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۱۰ روا ایران فقط و فقط ۳۶۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۳۰ روا ایران فقط و فقط ۳۵۵۰۰۰۰ ریال

 

متحرک ۲۰ روا ایران فقط و فقط ۱۳۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان پیکان استاندارد ایران فقط و فقط ۳۱۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۱۰ پیکان ایران فقط و فقط ۳۴۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۲۰ پیکان ایران فقط و فقط ۳۵۵۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۳۰ پیکان ایران فقط و فقط ۳۴۰۰۰۰۰ ریال

 

متحرک ۱۰ پیکان ایران فقط و فقط ۹۰۰۰۰۰ ریال

 

متحرک ۲۰ پیکان ایران فقط ‌و فقط ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

 

ثابت استاندارد پیکان ایران فقط ‌ و فقط ۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

ثابت ۱۰ پیکان ایران فقط‌و فقط ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 

ثابت ۲۰ پیکان ایران فقط و فقط ۲۵۰۰۰۰۰ ریال

 

ثابت ۳۰ پیکان ایران فقط و فقط ۲۷۰۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان پیکان ایران فقط و فقط ۵۷۵۰۰۰ ریال

 

بوش میل سوپاپ پیکان ایران فقط و فقط ۹۲۰۰۰۰ ریال

 

بوش گژنپین‌پیکان ایران فقط و فقط ۶۰۰۰۰۰ ریال

 

بوش گژنپین روا ایران فقط و فقط ۶۲۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان استاندارد ۴۰۵ ایران فقط و فقط ۳۷۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۳۰ ۴۰۵ ایران فقط و فقط ۳۸۰۰۰۰۰ ریال

 

متحرک استاندارد ۴۰۵ ایران فقط و فقط ۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

متحرک ۳۰ ۴۰۵ ایران فقط و فقط ۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 

ثابت ۳۰ ۴۰۵ ایران فقط و فقط ۱۹۵۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۴۰۵ ایران فقط ‌و فقط ۸۲۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان استاندارد ۲۰۶ تیپ ۵ ایران فقط و فقط ۳۹۵۰۰۰۰ً ریال

 

یاتاقان استاندارد ۲۰۶ تیپ ۲ ایران فقط و‌ فقط ۴۶۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۳۰ ۲۰۶ تیپ ۵ ایران فقط و‌ فقط ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

 

یاتاقان ۳۰ ۲۰۶ تیپ ۲ ایران فقط و‌ فقط ۴۵۰۰۰۰۰ ریال

 

متحرک‌ استاندارد ۲۰۶ تیپ ۲ ایران فقط و فقط ۲۳۵۰۰۰۰ ریال

 

ثابت ۳۰ ۲۰۶ تیپ ۲ ایران فقط ‌ و فقط ۱۹۹۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان ۲۰۶ ایران فقط و فقط ۵۵۰۰۰۰ ریال

 

بغل یاتاقان سمند ملی استاندارد ایران فقط و فقط ۵۵۰۰۰ ریال

 

⚠️جعبه فرمان پراید دیناپارت قیمت لیست شرکت ۵۲۶۰۰۰ تومان  

۲۲ درصد تخفیف ویژه فروشگاه نیک پلاس فقط‌‌ و فقط ۴۱۰۰۰۰۰ ریال ⚠️

 

🔱با توجه به افزایش قیمت کمک های عظام کمک های هرینگتون با گارانتی معتبر و قیمت مناسب آماده توزیع می‌باشد 🔱

 

⚡️کمک پراید هرینگتون فقط و فقط ۳۱۰۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️کمک جلو ۴۰۵ هرینگتون فقط و فقط ۴۳۷۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️کمک عقب ۴۰۵ هرینگتون فقط و فقط ۳۵۰۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️کمک عقب ۲۰۶ هرینگتون فقط ‌ و فقط ۳۵۶۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️کمک‌ جلو تیبا هرینگتون فقط و فقط ۳۶۰۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️کمک عقب تیبا هرینگتون فقط و فقط ۳۵۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️کمک جلو L90 هرینگتون فقط و فقط ۴۲۵۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

⚡️ کمک عقب L90 هرینگتون فقط و فقط ۳۶۰۰۰۰۰ ریال ⚡️

 

🇬🇧زنجیر موتور و زنجیر سفت کن پیکان والتون ۳۵۰۰۰۰۰ ریال🇬🇧

 

🚫فروش ویژه رینگ ریک ژاپن تا ساعتی دیگر 🎌

 

⛔️رینگ موتور پراید ریک در چهار سایز :

استاندارد 

۲۵ 

۵۰

فقط و فقط ۲۷۰۰۰۰۰ ریال🇯🇵

سایز ۱۰۰ فقط و فقط ۳۱۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور پراید یورو۴ ریک در سه سایز :

استاندارد 

۲۵ 

۵۰

فقط و فقط ۴۲۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور پیکان ریک در چهار سایز :

استاندارد و ۲۰ فقط و فقط ۴۲۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

سایز ۳۰ فقط و فقط ۴۴۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

سایز ۴۰ فقط و فقط ۴۸۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ ریک تیبا در سه سایز :

استاندارد فقط و فقط ۳۵۵۰۰۰۰ ریال🇯🇵      

۲۵ 

۵۰

فقط ‌و فقط و ۴۵۵۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور روا ریک در سه سایز :

استاندارد 

۲۰

۳۰

فقط و فقط ۳۲۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور سمند ملی ریک در سه سایز :

استاندارد 

۲۵

۵۰

فقط و فقط ۵۲۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور ۲۰۶ تیپ ۲ ریک فقط و فقط ۴۵۵۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور ۲۰۶ تیپ ۵ ریک در سه سایز : 

استاندارد 

۲۵ 

۵۰

فقط و فقط ۴۶۰۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

 

⛔️رینگ موتور ۴۰۵ ریک فقط و فقط ۲۹۵۰۰۰۰ ریال 🇯🇵

توجه : قیمت این قطعه یدکی حدودی و در تاریخ۱۸ شهریور ۰۰ ، ۲۲:۴۱ درج شده است و ممکن است بروز و یا موجود نباشد. برای خرید به قیمت امروز و اطلاع از موجود بودن کالا به شماره 09102909002 در واتساپ پیام ارسال فرمایید.
 

درباره سايت

 • قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

  فروش لوازم یدکی عمده
  فروش فقط بصورت عمده :
  ☎️تلفن های تماس
  ۰۲۱۳۳۹۹۱۴۰۷
  ۰۲۱۳۳۹۵۳۲۹۸
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۵۸۴
  ۰۲۱۳۳۹۷۱۶۸۷
  ۰۲۱۳۳۹۴۵۸۸۷
  📱پشتیبانی در اس ام اس، واتساپ ، تلگرام : ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
  🏢آدرس۱ : تهران , خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۲۶ طبفه ۲

تبليغات

برای دریافت جدید ترین تغییرات قیمت های عمده لوازم یدکی مخصوص همکاران  ، تخفیف ها و طرح های فروش ویژه ما بصورت پیام کوتاه روی موبایل خود از طریق فرم زیر عضو خبرنامه ما شوید.

Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار
bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان
Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران

تصاوير منتخب 3

قیمت لوازم یدکی عمده پراید و پژو تیبا سمند ساینا ال۹۰

پخش عمده لوازم یدکی خودرو های پراید و پژو تیبا ال۹۰ سمند ساینا در چراغ برق

اطلاعات سايت

 • پست الکترونيک:
 • آدرس ما: تهران بازار خیابان ملت کوچه کاوه پلاک 26 طبقه دوم
 • تاريخ امروز: شنبه, ۲۷ شهریور ۱۴۰۰، ۰۳:۳۱ ب.ظ
 • یدکی ال۹۰ یدک بازار